Радостта днес е голяма! Щастието нека в дома ти да влезе и всичко лошо от него да излезе! Весела Коледа!

Радостта днес е голяма! Щастието нека в дома ти да влезе и всичко лошо от него да излезе! Весела Коледа!