Ако има добро, което не ти се е случило, нека на Коледа, то да стане реалност и отново усмивката ти да озари света!

Ако има добро, което не ти се е случило, нека на Коледа, то да стане реалност и отново усмивката ти да озари света!