Желая ти всеки ден да носиш в сърцето си Коледа, да бъдеш пример за доброта и да получаваш винаги любов в живота си!